Knj. 47. (1977) : Zbornik za narodni život i običaje
1
Knj. 48. (1980) : Zbornik za narodni život i običaje
2
Knj. 50 (1986) : Narodni život i običaji bačkih Hrvata : Zbornik za narodni život i običaje
3
Knj. 51 (1989) : Zbornik za narodni život i običaje
4
Knj. 53 (1995) : Zbornik za narodni život i običaje
5
Knj. 54 (2000) : Kijevo : narodni život i tradicijska kultura : Zbornik za narodni život i običaje
6
Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske : zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Varaždinu 21. i 22. studenoga 2002. godine
7
Varaždinski zbornik : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981. godine povodom obilježavanja 800. godišnjice grada
8