Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
Pervi otca našega Adama greh : Stari pisci hrvatski
1
Hrvatske glagoljične i ćirilične isprave iz zbirke Stjepana Ivšića 1100. - 1527. : Acta croatica = Hrvatski spomenici
Hrvatske glagoljične i ćirilične isprave iz zbirke Stjepana Ivšića 1100. - 1527. : Acta croatica = Hrvatski spomenici
2
Milan Ratković : 1906.-1995. : Spomenica preminulim akademicima
3