radovi s međunarodnog simpozija u povodu šestote obljetnice dubrovačke karantene, Dubrovnik, 29. i 30. rujna 1977 : RAD
1