Probrano po: Šenoa, August
Vienac : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
1
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od Smetane
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od Smetane
2
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
3
Margareta (Faust) opera u 5 činah / glasba od T. Gounoda
Margareta (Faust) opera u 5 činah / glasba od T. Gounoda
4
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
5
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
6
Vienac : list za zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
7
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
8
Trovator Opera u 4 čina
Trovator Opera u 4 čina
9
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
10
Trovator Opera u 4 čina
Trovator Opera u 4 čina
11
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
12
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
13
Trovator Opera u 4 čina
Trovator Opera u 4 čina
14
Trovator Opera u 4 čina
Trovator Opera u 4 čina
15
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
16
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
17
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
18
Trovator Opera v štirih dejanjih
Trovator Opera v štirih dejanjih
19
Trovator Opera u 4 čina
Trovator Opera u 4 čina
20
Trovator Opera u 4 čina
Trovator Opera u 4 čina
21
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
22
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
Faust Velika opera u pet činova / Prema prvom dijelu drame Faust Johanna Wolfganga Goethea
23
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
24
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
25
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
26
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
27
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
Romeo i Julija Tragedija u pet činova
28
Faust Velika opera u pet činova
Faust Velika opera u pet činova
29
Trovator Opera u četiri čina
Trovator Opera u četiri čina
30