Probrano po: Fališevac, Dunja
Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
1
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
2