Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
6
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
7
Proljeće
Proljeće
8
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
9
Drašković Janko
Drašković Janko
10
Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
11
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
12
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
13
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
14
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
15
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
16
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
17
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
18
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
19
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
20
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
21
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
22
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
23
U Bukovcu
U Bukovcu
24
Zora puca
Zora puca
25
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
26
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
27
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
28
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
29
Križari
Križari
30