Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
1
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
2
Proljeće
Proljeće
3
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
4
Drašković Janko
Drašković Janko
5
Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
6
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
7
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
8
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
9
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
10
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
11
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
12
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
13
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
14
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
15
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
16
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
17
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
18
U Bukovcu
U Bukovcu
19
Zora puca
Zora puca
20
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
21
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
22
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
23
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
24
Križari
Križari
25