Probrano po: Bach, Josip
Grof Paližna Drama u četiri čina
Grof Paližna Drama u četiri čina
94
Nora Gluma u tri čina
Nora Gluma u tri čina
99
Posljednji Zrinski Tragedija u pet činova
Posljednji Zrinski Tragedija u pet činova
100
Borba leptira Komedija u četiri čina
Borba leptira Komedija u četiri čina
104
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
105
Grof Paližna Drama u četiri čina
Grof Paližna Drama u četiri čina
106
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
107
Rosmersholm Drama u četiri čina
Rosmersholm Drama u četiri čina
108
Zlatno runo Drama u tri čina
Zlatno runo Drama u tri čina
109
Zlatno runo Drama u tri čina
Zlatno runo Drama u tri čina
110
Othello Tragedija u pet činova
Othello Tragedija u pet činova
111
Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
114
Othello Tragedija u pet činova
Othello Tragedija u pet činova
116
Hasanaginica Drama u tri čina
Hasanaginica Drama u tri čina
118
Škrtac Komedija u 5 činova / od Moliera
Škrtac Komedija u 5 činova / od Moliera
119
120