Cavalleria rusticana ; U zdencu Opera u jednom činu ; Komična opera u jednom činu
Cavalleria rusticana ; U zdencu Opera u jednom činu ; Komična opera u jednom činu
1
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
2
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
3
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
4
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
5