Zbornik radova o Vidu Došenu i Blažu Tadijanoviću : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
19
Josip Broz Tito : 1892-1980 : Spomenica preminulim akademicima
20