Sv. 1: Listine godina : 743-1100 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 1: Listine godina : 743-1100 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
1
Sv. 16: Listine godina : 1379-1385 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 16: Listine godina : 1379-1385 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
2