Sv. 13: Listine godina : 1360-1366 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 13: Listine godina : 1360-1366 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
3
Knj. 42(1949) : Starine
4
Za godinu 1956. Knj. 63 : Ljetopis
5
Za godinu 1955. Knj. 62. : Ljetopis
6
Za godinu 1954. Knj. 61 : Ljetopis
7
Za godinu 1953. Knj. 60 : Ljetopis
8
Za godine 1951-1952. Knj. 59 : Ljetopis
9
Za godine 1951-1952. Knj. 58 : Ljetopis
10
Za godine 1949-1950. Knj. 57 : Ljetopis
11
Za godine 1949-1950. Knj. 56 : Ljetopis
12
Sv. 1: Listine godina : 743-1100 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 1: Listine godina : 743-1100 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
13
Sv. 14: Listine godina : 1367-1373 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 14: Listine godina : 1367-1373 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
14
Sv. 15: Listine godina : 1374-1378 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 15: Listine godina : 1374-1378 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
15
Sv. 16: Listine godina : 1379-1385 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Sv. 16: Listine godina : 1379-1385 : Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
16