Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
2
Idealan muž Komedija u četiri čina
Idealan muž Komedija u četiri čina
3