Probrano po: Pogačić, Milka
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
181
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
182
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
183
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
184
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
185
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
186
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
187
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
188
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
189
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
190
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
191
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
192
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
193
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
194
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
195
Ksenija opera u jednom činu / od Viktora Parme
Ksenija opera u jednom činu / od Viktora Parme
196
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
197
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
198
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
199
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
200
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
201
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
202
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
203
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
204
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
205
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
206
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
207
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
208
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
209
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
210