Probrano po: Pogačić, Milka
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
211
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
212
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
213
Badnjak božična igra u pet slika
Badnjak božična igra u pet slika
214
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
215
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
216
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
217
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
218
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
219
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
220
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
221