Probrano po: Pogačić, Milka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
71
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
72
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
73
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
74
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
75
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
76
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
77
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
78
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
79
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
80