Probrano po: Pogačić, Milka
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
1
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
2
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
3
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
4
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
5
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
6
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
7
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
8
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
9
Fiorentinska novela Scherzo u jednom činu
Fiorentinska novela Scherzo u jednom činu
10
Stara pjesma Dramatička romanca u jednom činu (3 slike)
Stara pjesma Dramatička romanca u jednom činu (3 slike)
11
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
12
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
13
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
14
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
15
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
16
Pagliacci Opera u dva čina s prologom
Pagliacci Opera u dva čina s prologom
17
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
18
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
19
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
20
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Giovanni Verga
21
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
22
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
23
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
24
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
25
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
26
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
27
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
28
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
29
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
30
Cavaellria rusticana Opera u jednom činu
Cavaellria rusticana Opera u jednom činu
31
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
32
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
33
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
34
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
35
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
36
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
37
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
38
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
39
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
40
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
41
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
42
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
43
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
44
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
45
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
46
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
47
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
48
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
49
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
50
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
51
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
52
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
53
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
54
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
55
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
56
Novi roman
Novi roman
57
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
58
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
59
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
60
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
61
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
62
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
63
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
64
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
65
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
66
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
67
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
68
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
69
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio Pietro Mascagni
70
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
71
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
72
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
73
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
74
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
75
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
76
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
77
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
78
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
79
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
80
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
81
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
82
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
83
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
84
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
85
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
86
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
87
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
88
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
89
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
90
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
91
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
92
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
93
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
94
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
95
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
96
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
97
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
98
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
99
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
100