Probrano po: Pogačić, Milka
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
1
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
2
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
3
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
4
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
5
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
6
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
7
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
8
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
9
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
10
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
11
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
12
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
13
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
14
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
15
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
16
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
17
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
18
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
19
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
20
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
21
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
22
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
23
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
24
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
25
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
26
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
27
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
28
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
29
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
30
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
31
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
32
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
33
Stara pjesma ; Pagliacci Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Opera u dva čina s prologom
Stara pjesma ; Pagliacci Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Opera u dva čina s prologom
34
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
35
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
36
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
37
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
38
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
39
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
40
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
41
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
42
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
43
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
44
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
45
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
46
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
47
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
48
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
49
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
50
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
51
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
52
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
53
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
54
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
55
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
56
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
57
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
58
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
59
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
60
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
61
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
62
Postiljon Lonjumeau-ski
Postiljon Lonjumeau-ski
63
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
64
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
65
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
66
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
67
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
68
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
69
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
70
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
71
Pagliacci Opera u dva čina s prologom
Pagliacci Opera u dva čina s prologom
72
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
73
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
74
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
75
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
76
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
77
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
78
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
79
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
80
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
81
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
82
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
83
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
84
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
85
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
86
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
87
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
88
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
89
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
90
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
91
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
92
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
93
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
94
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
95
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
96
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
97
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
98
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
99
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
100