Probrano po: Pogačić, Milka
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
1
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
2
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
3
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
4
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
5
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
6
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
7
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
8
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
9
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
10
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
11
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
12
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
13
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
14
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
15
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
16
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
17
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
18
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
19
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
20
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
21
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
22
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
23
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
24
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
25
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
26
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
27
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
28
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
29
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
30
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
31
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
32
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
33
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
34
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
35
Ksenija opera u jednom činu / od Viktora Parme
Ksenija opera u jednom činu / od Viktora Parme
36
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
37
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
38
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
39
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
40
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
41
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
42
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
43
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
44
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
45
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
46
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
47
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio Pietro Mascagni
48
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
49
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
50
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
51
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
52
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
53
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
54
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
55
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
56
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
57
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
58
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
59
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
60
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
61
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
62
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
63
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
64
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
65
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
66
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
67
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
68
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
69
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
70
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
71
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
72
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
73
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
74
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
75
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
76
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
77
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
78
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
79
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
80
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
81
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
82
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
83
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
84
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
85
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
86
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
87
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
88
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
89
Novi roman
Novi roman
90
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
91
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
92
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
93
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
94
Mignon lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
95
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
96
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
97
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
98
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio PIetro Mascagni
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio PIetro Mascagni
99
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
100