Probrano po: Pogačić, Milka
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
1
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
2
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
3
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
4
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
5
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
6
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
7
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
8
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
9
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
10
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
11
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
12
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
13
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
14
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
15
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
16
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
17
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
18
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
19
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
20
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
21
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
22
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
23
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
24
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
25
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
26
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
27
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
28
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
29
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
30
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
31
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
32
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
33
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
34
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
35
Badnjak božična igra u pet slika
Badnjak božična igra u pet slika
36
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
37
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
38
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
39
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
40
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
41
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
42
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
43
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
44
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
45
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
46
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
47
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
48
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
49
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
50
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
51
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
52
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
53
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
54
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
55
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
56
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
57
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
58
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
59
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
60
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
61
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
62
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
63
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
64
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
65
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
66
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
67
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
68
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
69
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
70
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
71
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
72
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
73
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
74
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
75
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
76
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
77
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
78
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
79
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
80
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
81
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
82
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
83
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
84
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
85
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
86
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
87
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
88
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
89
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
90
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
91
Novi roman
Novi roman
92
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
93
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
94
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
95
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
96
Mignon lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
97
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
98
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
99
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
100