Probrano po: Pogačić, Milka
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
101
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
102
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
103
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
104
Geisha komična opera u dva čina
Geisha komična opera u dva čina
105
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
106
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
107
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
108
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
109
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
110
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
111
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
112
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
113
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
114
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
115
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
116
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
117
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
Veseli baštinici opereta u tri čina / od Karla Weinbergera
118
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
119
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
120
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
121
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
122
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
123
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
124
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
125
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
126
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
127
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
128
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
129
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
130
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
131
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
132
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
133
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
134
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
135
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
136
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
137
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
138
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
139
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
140
Mignon lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
141
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
142
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
143
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
144
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
145
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
146
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
147
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio PIetro Mascagni
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio PIetro Mascagni
148
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
149
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
150
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
151
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
152
Postiljon Lonjumeau-ski
Postiljon Lonjumeau-ski
153
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
154
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
155
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
156
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
157
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
158
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
159
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
160
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
161
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
162
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
163
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
164
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
165
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
166
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
167
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
168
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
169
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina sa prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
170
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
171
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
172
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
173
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
Otello velika lirička opera u 4 čina / uglazbio Giuseppe Verdi
174
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
175
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
176
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
177
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
Zvjerokradica komična opera u tri čina / riječi i glazbu napisao Albert Lortzing
178
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
179
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
180
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
181
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
182
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
183
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jones-a
184
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
185
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
186
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazio Leoncavallo
187
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
188
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
189
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
190
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
Bečki valčik veliki balet u tri čina / glasba od Bayera
191
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
Mignon Lirična opera u tri čina / uglazbio Ambroise Thomas
192
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
193
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
194
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
195
Ksenija opera u jednom činu / od Viktora Parme
Ksenija opera u jednom činu / od Viktora Parme
196
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
197
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
198
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
199
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
200