Probrano po: Pogačić, Milka
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
201
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
202
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
203
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
Mignon Lirična opera u 4 čina / Uglazbio A. Thomas
204
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
205
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
206
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
207
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
208
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
Romeo i Julija Tragedija u 5 činah / od W. Shakespeare-a
209
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
210
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
211
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
212
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
213
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
214
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
Affaira Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artoisa
215
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
216
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
Pagliacci (Komedijaši) Drama u 2 čina sa prologom / Spjevao i uglazbio R. Leocavallo.
217
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
218
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
219
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
220
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
Affaire Clemenceau Igrokaz u 5 čina / od A. Dumasa i A. d. Artisa
221