Probrano po: Pogačić, Milka
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
1
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
2
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
3
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
4
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
5
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
6
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
7
Fiorentinska novela ; Pagliacci Scherzo u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
Fiorentinska novela ; Pagliacci Scherzo u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
8
Stara pjesma ; Pagliacci Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Opera u dva čina s prologom
Stara pjesma ; Pagliacci Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Opera u dva čina s prologom
9
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
10
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
11
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
12
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
13
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
14
Pagliacci Opera u dva čina s prologom
Pagliacci Opera u dva čina s prologom
15
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
Kraljica od Sabe Opera u četiri čina
16
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
17
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
18
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
19
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
Pagliacci ; Vera Violetta Opera u dva čina sa prologom ; Opereta u jednom činu
20
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
21
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
Kneginjica Opereta u 2 čina s predigrom = Das Fürstenkind
22
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
23
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
Lijepa Risetta Opereta u tri čina s predigrom
24
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
25
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
26
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
27
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom
28
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
29
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
Mignon Opera u tri čina (4 slike) / Prema motivima romana Johanna Wolfganga Goethea Wilhelm Meisters Lehrjahre
30
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
31
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
32
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom
33
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u 2 čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
34
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
35
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
36
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom / od Edmunda Eyslera = (Kunstlerblut)
37
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
38
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
39
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
40
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin
41
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Dolar-princeza; Princesa dolara; Die Dollarprinzessin
42
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
Dolar-princesa Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Princesa dolara; Dolar-princeza; Die Dollarprinzessin
43
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
Princesa dolara Opereta u tri čina / Prema veseloj igri Gatti-Trotha Die Dollarprinzessin = Die Dollarprinzessin
44
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
45
Apolonov hram Opereta u tri čina
Apolonov hram Opereta u tri čina
46
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
47
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
48
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
Umjetnička žica Opereta u dva čina s predigrom
49
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
50
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
51
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
52
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
53
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
Umjetnička žica Opereta u dva čina sa predigrom = Künstlerblut
54
Novi roman
Novi roman
55
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
Dona Juanita komična opera u tri čina / od Fr. Suppe-a
56
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
57
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana Opera u 1 činu / Uglazbio Pietro Mascagni
58
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
59
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
60
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
61
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
Mignon lirična opera u tri čina / glazbio Ambroise Thomas
62
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
63
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
64
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
65
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
66
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
Oružar komična opera u tri čina / od Lortzinga
67
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana opera u jednom činu / uglazbio Pietro Mascagni
68
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
69
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica Opera u tri čina / od Dragutina Goldmarka
70
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
Postiljon Lonjumeau-ski komična opera u tri čina / Uglazbio A. Ch. Adam
71
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
72
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
73
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
74
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
75
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
76
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
77
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
78
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
79
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
80
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
81
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
82
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
Začarani dvor opereta u 5 slika / od K. Millöckera
83
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
84
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
85
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
86
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
87
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
88
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
Zaručnica milijunašica opereta u tri čina / od Berté-a
89
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
90
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
91
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
92
Dona Juanita komična opera u tri čina
Dona Juanita komična opera u tri čina
93
Začarani dvor opereta u pet slika
Začarani dvor opereta u pet slika
94
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
Badnjak Božićna pjesma u pet slika / sastavili A. Deutsch-German i M. Foges po noveli Charlesa Dickensa
95
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
Geisha komična opera u dva čina / od Sidney Jones-a
96
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
97
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
Crvenkapica dramska priča u jednom činu
98
Badnjak božična igra u pet slika
Badnjak božična igra u pet slika
99
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
Caričine Amazonke opereta u tri čina / od Viktora Parme
100