Probrano po: Huszar, Gal
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
1
Crna kraljica izvorna čarobna gluma u tri čina s pjevanjem i predigrom Prokletstvo na Medvedgradu / napisao Josip Freudenreich
Crna kraljica izvorna čarobna gluma u tri čina s pjevanjem i predigrom Prokletstvo na Medvedgradu / napisao Josip Freudenreich
2
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
3
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
4
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
5
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
Sedam gavrana roamntična čarobna priča s pjevanjem u pet činova / od Emila Pohla
6
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
7
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
8
Gundulićev san slika / od Ive Vojnovića
Gundulićev san slika / od Ive Vojnovića
9
Ptičar Opereta u tri čina / Glazba od Zellera
Ptičar Opereta u tri čina / Glazba od Zellera
10
Dubravka Pastirska igra u tri čina / spjevao Ivan Fran Gundulić
Dubravka Pastirska igra u tri čina / spjevao Ivan Fran Gundulić
11
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
12
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
13
Gundulićev san Slika / od Ive Vojnovića
Gundulićev san Slika / od Ive Vojnovića
14
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
15
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
16
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
17
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
18
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
Sedam gavrana Romantična čarobna priča u pet činova / Napisao Emil Pohl
19
Ptičar Opereta u tri čina / Glazba od Karl Zellera
Ptičar Opereta u tri čina / Glazba od Karl Zellera
20
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
21
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
22
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
23
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u tri čina / Glazba od Suppéa
24
Dubravka Pastirska igra u 3 čina / spjevao Ivan F. Gundulić
Dubravka Pastirska igra u 3 čina / spjevao Ivan F. Gundulić
25
Boccaccio Opereta u 3 čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u 3 čina / Glazba od Suppéa
26
Boccaccio Opereta u 3 čina / Glazba od Suppéa
Boccaccio Opereta u 3 čina / Glazba od Suppéa
27
Stanac Komedija u 1 činu / od Marina Držića
Stanac Komedija u 1 činu / od Marina Držića
28
Stanac Komedija u 1 činu / od Marina Držića
Stanac Komedija u 1 činu / od Marina Držića
29