Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina / napisao Alex. Bisson
1
Sudac Zalamejski Igrokaz u 3 čina
Sudac Zalamejski Igrokaz u 3 čina
2
Abbé Constantin Igrokaz u 3 čina / napisali K. Halevy, N. Cremieux i P. Decourcelle
Abbé Constantin Igrokaz u 3 čina / napisali K. Halevy, N. Cremieux i P. Decourcelle
3
Grofica Sara Drama u 5 čina
Grofica Sara Drama u 5 čina
4
Hoće da vraguje Lakrdija u 4 čina sa pjevanjem / od J. Nestroja
Hoće da vraguje Lakrdija u 4 čina sa pjevanjem / od J. Nestroja
5
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina
Pokojni Toupinel Lakrdija u 3 čina
6
Zamka smrti Drama u 5 čina / napisao N. A. Potjeh
Zamka smrti Drama u 5 čina / napisao N. A. Potjeh
7
Valja li da su vrata otvorena ili zatvorena Proverb u 1 činu / od Alfreda Musseta
Valja li da su vrata otvorena ili zatvorena Proverb u 1 činu / od Alfreda Musseta
8
Zrinjski; on je gluh; Aida 1., 5., 6. i 8. slika; Vesela igra u 1 činu;
Zrinjski; on je gluh; Aida 1., 5., 6. i 8. slika; Vesela igra u 1 činu;
9
Zrinjski ; On je gluh ; Aida 6. i 8. slika ; Vesela igra u 1 činu ; I. slika 4. čin
Zrinjski ; On je gluh ; Aida 6. i 8. slika ; Vesela igra u 1 činu ; I. slika 4. čin
10
U zdencu Komična opera u 1 činu / skladao Vilim Blodek
U zdencu Komična opera u 1 činu / skladao Vilim Blodek
11
Naši robovi Igrokaz u 5 činah / napisao Sacher Masoch
Naši robovi Igrokaz u 5 činah / napisao Sacher Masoch
12
Brzojavka Vesela igra u 1 činu / Napisao G. Moravski
Brzojavka Vesela igra u 1 činu / Napisao G. Moravski
13
Doktor Robin Vesela igra u 1 činu / Napisao Jules de Prémary
Doktor Robin Vesela igra u 1 činu / Napisao Jules de Prémary
14
Englezki Vesela igra u 1 činu / napisao Th. Görner
Englezki Vesela igra u 1 činu / napisao Th. Görner
15
Liek proti punicam ; Mjesečnica Vesela igra u 1 činu ; Komična opereta u 1 činu / od Dr. Fastenratha ; Uglasbio Ivan pl. Zajc
16
Penzionat Komična opereta u 2 čina / Glasba od Franje pl. Suppe-a
Penzionat Komična opereta u 2 čina / Glasba od Franje pl. Suppe-a
17
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina / glasba od J. Offenbacha
Blebetuša Saragoska Šaljiva opereta u 2 čina / glasba od J. Offenbacha
18
Svatba pri svietiljkah Šaljiva opereta u 1 činu
Svatba pri svietiljkah Šaljiva opereta u 1 činu
19
Lokot Šala s pjevanjem u 1. činu
Lokot Šala s pjevanjem u 1. činu
20
On je gluh Vesela igra u 1 činu / L. Davis
On je gluh Vesela igra u 1 činu / L. Davis
21
Borba gospodjah komedija u 3 čina / Napisali Scribe i Legouve
Borba gospodjah komedija u 3 čina / Napisali Scribe i Legouve
22
Okaljano poštenje Igrokaz u 3 čina / Napisao Bohrman Riegen
Okaljano poštenje Igrokaz u 3 čina / Napisao Bohrman Riegen
23
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 činah / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 činah / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan
24
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 činah / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 činah / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan
25
Epiemički vesela igra u 4 čina / napisao dr. J. B. Sweitzer
Epiemički vesela igra u 4 čina / napisao dr. J. B. Sweitzer
26
Tri braka Komedija u pet činova / od M. Primorca
Tri braka Komedija u pet činova / od M. Primorca
27
Roderich Heller Vesela igra u 4 čina / Napisao Franjo pl. Schönthan
Roderich Heller Vesela igra u 4 čina / Napisao Franjo pl. Schönthan
28
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 čina / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan,
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 čina / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan,
29
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 čina / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan,
Rat u mirno doba Vesela igra u 5 čina / napisali G. pl. Mozer i Fr. pl. Schönthan,
30