Ernani Romantična opera u 4 čina / od Piave, glasba od Josipa Verdi-a
Ernani Romantična opera u 4 čina / od Piave, glasba od Josipa Verdi-a
1
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
2
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
3
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
4
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
5
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
6
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
7
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
8
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
9
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
10
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
11
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
12
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
13
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
14
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
15
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
16
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
17
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
18
Un ballo in maschera Opera v treh dejanjih = Ples v maskah
Un ballo in maschera Opera v treh dejanjih = Ples v maskah
19
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
20
Traviata Opera v 3 dejanjih
Traviata Opera v 3 dejanjih
21
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
Krabuljni ples Opera u tri čina = Un ballo in maschera
22
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
23
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
24
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
25
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
26
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
27
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
28
Traviata Opera u tri čina
Traviata Opera u tri čina
29
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
Rigoletto Opera u tri čina (četiri slike)
30