Probrano po: Menasci, Guido
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
1
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
2
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
3
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
4
Brijač iz Berriaca ; Cavalleria rusticana Komedija u jednom činu ; Opereta u jednom činu
Brijač iz Berriaca ; Cavalleria rusticana Komedija u jednom činu ; Opereta u jednom činu
5
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
6
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
7
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
8
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
9
Stara pesem ; Pagliacci Dramatična romanca v 1 dejanju (3 slikah) ; Opera v 2 dejanjih s prologom
Stara pesem ; Pagliacci Dramatična romanca v 1 dejanju (3 slikah) ; Opera v 2 dejanjih s prologom
10
Stara pjesma ; Pagliacci Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Opera u dva čina s prologom
Stara pjesma ; Pagliacci Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Opera u dva čina s prologom
11
Stara pjesma ; Djamileh Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Komična opera u jednom činu
Stara pjesma ; Djamileh Dramatička romanca u jednom činu (3 slike) ; Komična opera u jednom činu
12
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
13
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
14
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Giovanni Verga
15
Cavalleria rusticana ; U zdencu Opera u jednom činu ; Komična opera u jednom činu
Cavalleria rusticana ; U zdencu Opera u jednom činu ; Komična opera u jednom činu
16
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
17
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
Cavalleria rusticana Opera u jednom činu
18
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
Cavaellria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina
19
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina sa prologom
20
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom
21
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
22
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
23
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Cavalleria rusticana ; Pagliacci Opera u jednom činu ; Opera u dva čina s prologom / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
24
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Retour de bal ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
25
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
26
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
Ksenija ; Cavalleria rusticana ; Plesni divertissement Opera u jednom činu ; Opera u jednom činu / Prema istoimenoj noveli Giovannia Verge
27
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
28
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
Zlatni križ lirska opera u dva čina / od Vatroslava Brülla
29
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci opera u dva čina s prologom / spjevao i uglazbio Leoncavallo
30