Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
2
Izložba Udruženja českih grafičara "Hollar"
Izložba Udruženja českih grafičara "Hollar"
3