Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
Izložba jugoslavenskih i čehoslovačkih grafičara umjetnika
1