Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
1
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
2