Probrano po: Basel, Alfred
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
2