Probrano po: Basel, Alfred
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1
Kunstler-colonie Abbazia. III. Kunstausstellung 1902.
Kunstler-colonie Abbazia. III. Kunstausstellung 1902.
2