Probrano po: Fahringer, Karl
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
2