Probrano po: Basch, Andar
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1