Probrano po: Frank, Hans
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1