Probrano po: Hayd, Karl
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1