Probrano po: Klein, Hugo
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1