Probrano po: Liebenauer, Ernst
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1