Probrano po: Maroti, Geza
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1