Probrano po: Marton, Franjo
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1