Probrano po: Schuck, Anton
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1