Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
1