I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
1
IV. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVI
IV. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVI
2