IV. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVI
IV. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVI
1