I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
I. sveslavenska izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXV
1
VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
VI. Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu MCMXXXVIII
4