Otvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
Otvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
2
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
6
Otvaranje Okruglog stola,
Otvaranje Okruglog stola,
7
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
9
10
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
11
Real life clinical setting with novel anti-androgens in the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer patients
Real life clinical setting with novel anti-androgens in the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer patients
12
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
13
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
14
Psihoonkološko zbrinjavanje žena oboljelih od raka dojke
Psihoonkološko zbrinjavanje žena oboljelih od raka dojke
18
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
19
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
20
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
21
Istraživanja u liječenju melanoma
Istraživanja u liječenju melanoma
22
Primjena brahiterapije u liječenju melanoma oka
Primjena brahiterapije u liječenju melanoma oka
23
Sustavno liječenje rezidualnog, recidivirajućeg i metastatskog melanoma
Sustavno liječenje rezidualnog, recidivirajućeg i metastatskog melanoma
24
Biopsija sentinel limfnog čvora u bolesnika s malignim melanomom kože - naša iskustva
Biopsija sentinel limfnog čvora u bolesnika s malignim melanomom kože - naša iskustva
25
Uloga pozitronske emisijske tomografije (PET) kod raka dojke
Uloga pozitronske emisijske tomografije (PET) kod raka dojke
30