Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
1
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
2
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
6
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
7
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
Ville de Paris -Exposition des Artistes Yougoslaves
8
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
9
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
10