Međunarodna grafička izložba
Međunarodna grafička izložba
1
Katalog izložbe savremene francuske umjetnosti
2