Probrano po: Aleksander, Oskar
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
1
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
4
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
6