Probrano po: Aleksander, Oskar
Katalog Hrvatske narodne umjetničke izložbe u Zagrebu 1894-95.
Katalog Hrvatske narodne umjetničke izložbe u Zagrebu 1894-95.
1
Hagenbund 1905
2
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
3
Umjetnička izložba c. i kr. konaka ratne štampe.
4
D.H.U. katalog
D.H.U. katalog
5
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
6