Probrano po: Auer, Robert
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
Catalogue de l'Exposition Austro-Hongroise.
3
Katalog izložbenih umetničkih dela na I. Jugoslovenskoj Umetničkoj Izložbi
6
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
7
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
Katalog izložbe Hrvatskoga društva umjetnosti.
8
II. južnoslavjanska hudožestvena izložba
9
Treća jugoslavenska umjetnička izložba saveza "Lade" Zagreb 1908
10
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
12
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
14
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
15
Međunarodna grafička izložba
Međunarodna grafička izložba
16
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
19
Ausstellung kroatischer Kunst
Ausstellung kroatischer Kunst
20
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
IV izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
21