Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
Četvrta jugoslovenska umetnička izložba
1
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
Izložba Pola vijeka hrvatske umjetnosti
5
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
Izložba umjetnina u korist zimske pomoći za sirotinju grada Zagreba
6
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
La Petite Entente des Femmes - Exposition des Femmes Artistes des Etats de la Petite Entente / Izložba umjetnica Male antante žena
14
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
15
V. jugoslovenska umetnička izložba
V. jugoslovenska umetnička izložba
16